Cấu hình tối thiểu

 • Hệ điều hành-Windows 7
 • CPU-Tối thiểu Intel® Core™2 Duo 6300
 • Memory-2 GB or more RAM
 • Graphics Card-Card màn hình có nhiều hơn 1024MB RAM
 • Tốc độ internet-Tối thiểu 56kbps
 • Direct X-Direct X 9.0b or above
 • Chuột-Tương thích với Windows
 • Bàn phím-Tương thích với Windows

Cấu hình tối ưu

 • Hệ điều hành-Windows 10 1909
 • CPU-Tối thiểu Intel® Core™2 Duo 6300
 • Memory-4 GB or more RAM
 • Graphics Card-Card màn hình có nhiều hơn 2024MB RAM
 • Tốc độ internet-Tối thiểu 2mbps
 • Direct X-Direct X 9.0c or above
 • Chuột-Tương thích với Windows
 • Bàn phím-Tương thích với Windows

Main Server Cài Đặt

Main Server Giải Nén

Google Driver Cài Đặt

Google Driver Giải Nén